Programa

El programa del Congrés Govern Digital 2021 està en procés d’elaboració

El termini per presentar propostes ja ha finalitzat.

En aquesta edició, que se celebrarà els dies 9, 10 i 11 de novembre, volem posar èmfasi en les oportunitats sorgides arran de la crisi provocada per la pandèmia de la COVID-19, per transformar l’administració d’acord amb les noves necessitats i valors de la societat.

El programa es desenvoluparà en base als set principis de la Declaració europea de Societat Digital i Administració Electrònica basada en valors, de 8 de desembre de 2020:

• Drets digitals
• Govern obert i inclusió digital
• Capacitació digital
• Confiança i seguretat
• Sobirania digital i interoperabilitat
• Serveis centrats en les persones
• Canvi cultural, resiliència i sostenibilitat

Les taules rodones, les comunicacions i els tallers interactius s’organitzaran al voltant de set eixos programàtics

Eix 1. Drets digitals

Principi: Validesa i respecte dels drets fonamentals i els valors democràtics

Ens parla d’impulsar la transformació digital de les administracions públiques tot respectant els drets fonamentals de les persones i els valors democràtics. Ser capaços de traslladar aquests valors abstractes a polítiques concretes, incrementar la col·laboració amb el sector privat per introduir codis ètics de conducta, de bones pràctiques.

Temes a tractar dins d’aquest eix : Reglament general de protecció de dades (RGPD), guies sobre tractament de dades personals en diferents àmbits de l’administració, adaptació de les clàusules de consentiment i peus de dret d’informació dels formularis, avaluacions d’impacte sobre la protecció de dades, ètica de les dades i dels serveis públics digitals, conseqüències de la sentència del TJUE que invalida l’escut de privacitat, clàusules contractuals estàndard.

Eix 2. Govern obert i inclusió digital

Principi: Participació social i inclusió digital per donar forma al món digital

Promoure la participació de la societat en l’elaboració de polítiques públiques i en el disseny dels serveis a través de la co-creació i la col·laboració, vetllant per la inclusió, l’accessibilitat i atenent a la diversitat. Facilitar els serveis a través del canal del mòbil, d’acord amb l’estratègia “mòbil per defecte” .

Temes a tractar dins d’aquest eix: Participació ciutadana, processos de co-disseny i co-creació amb la ciutadania, xarxa de governs oberts, dades obertes, accessibilitat, bretxa digital.

Eix 3. Capacitació digital

Principi: Capacitació i alfabetització digital

Capacitació digital dels ciutadans perquè puguin prendre decisions amb coneixement de causa en l’esfera digital, saber utilitzar els nous canals digitals per relacionar-se amb l’administració pública i per tramitar en línia, tenir control de les seves dades i la seva identitat digital.

Reforçar el desenvolupament i l’ús real de les competències i eines digitals en el sector públic: l’empleat públic digital.

Formació en competències directives avançades a causa de les noves maneres de funcionar l’administració digital: fer negocis i treballar a distància (p. ex. pagaments sense efectiu, contractes intel·ligents, signatures electròniques)

Parar especial atenció a la diversitat, la inclusió i la igualtat de gènere a l’hora de fomentar les competències digitals en el sector públic.

Eix 4. Confiança i seguretat

Principi: Confiança i seguretat en les interaccions digitals de Govern

Reforçar la confiança en les aplicacions i serveis de l’administració construint-los sobre uns marcs regulatoris sòlids que assegurin la transparència i la seguretat per defecte. Promoure l’ús dels eIDs notificats (Reglament eIDAS); explorar acords sobre requisits de seguretat TIC; promoure la reutilització responsable i legal de les dades i el principi d’una sola vegada”.

Temes a tractar dins d’aquest eix: ciberseguretat, transparència, mecanismes segurs d’identificació i signatura digital.

Eix 5. Sobirania digital i interoperabilitat

Principi: Sobirania digital i interoperabilitat

Promoure l’ús dels estàndards oberts, del programari de fonts obertes, la reutilització de dades i eines, d’acord a una estratègia europea de dades i un marc d’interoperabilitat reforçat que contribueixi a la competitivitat europea i a la sobirania de les dades.

Temes a tractar dins d’aquest eix: carnet digital de la ciutadania, SSI – blockchain, codi obert, llicències creative commons, interoperabilitat.

Eix 6. Serveis centrats en les persones

Principi: Sistemes centrats en les persones i tecnologies innovadores al sector públic

Aplicació de la intel·ligència artificial (IA) i altres tecnologies innovadores en el disseny de polítiques i serveis públics centrats en les persones, ètics, inclusius i sense biaxos. Promoure l’intercanvi de bones pràctiques i de coneixement, la transparència dels processos que intervenen en les decisions automatitzades, estàndards de qualitat per als conjunts de dades que alimenten els sistemes intel·ligents, etc.

Temes a tractar dins d’aquest eix: serveis proactius i personalitzats a través de les tecnologies d’IA, assistents virtuals, sistemes “intel·ligents” de planificació i gestió de recursos, innovació, qualitat.

Eix 7. Canvi cultural, resiliència i sostenibilitat

Principi: Cap a una societat digital resilient i sostenible

Noves formes de relació ciutadania-administració: atenció i comunicació a través de canals digitals (web, xarxes socials, whatsapp, etc.), tramitar en línia (per telèfon, videotrucada, etc.).

Desenvolupar polítiques que donin suport a una cultura del lloc de treball que promogui un ús saludable i adequat de les tecnologies digitals i l’equilibri entre la vida laboral i la personal (Noves formes de treballar: regular el teletreball, aprofundir en les noves formes de treballar, virtualitat, col·laboració a distància, gestió del canvi, etc.)

Garantir la transformació digital d’acord amb els objectius de desenvolupament sostenible, serveis sostenibles, escalabilitat, replicabilitat, transferibilitat a altres AP.

Altres temes a tractar dins d’aquest eix: l’impacte de l’administració digital sobre el medi ambient i la petjada de carboni.