EDICIÓ 2019

Congrés de Govern Digital

17 i 18 de setembre de 2019 – Auditori AXA (Barcelona)
EDICIÓ 2019

Congrés de #GovernDigital

Fòrum de debat de referència

El Congrés de Govern Digital és el fòrum de debat de referència a Catalunya en l’àmbit de l’administració digital, enfront d’altres jornades, cicles de conferències o congressos de menor envergadura i d’un impacte més difús. Aquesta edició pretén posar èmfasi en tots aquells projectes i iniciatives que persegueixen una transformació digital de les dinàmiques, processos i formes de treball de les organitzacions públiques. L’objectiu és donar resposta als nous reptes que ens toquen afrontar derivats de la veritable revolució social, econòmica i cultural que suposa la societat digital.


OBJECTIUS

Què us oferim?

 • Crear un espai de trobada i d’intercanvi de coneixement d’experiències centrades en assolir una governança oberta i eficient que doni resposta a les necessitats de la ciutadania i les empreses
 • Posar en valor el lideratge i treball de les administracions locals per assolir una veritable societat oberta i innovadora
 • Posar en comú experiències de col·laboració interadministrativa que fomentin els principis de transparència, participació i rendiment de comptes
 • Establir canals de comunicació, transferència de coneixement i col·laboració permanents i fluids

PÚBLIC OBJECTIU

A qui va dirigit el Congrés

El Congrés de Govern Digital va especialment dirigit a alts càrrecs i tècnics de les àrees i de serveis involucrats en la transformació i modernització de les seves institucions, així com a experts públics i/o privats en el marc de la transformació digital de les organitzacions.


EIXOS

Un programa centrat en 3 idees principals

 • Model de relació (ciutadania/empresa)
 • Model de gestió (inter i intraadministrativa)
 • Model d’infraestructures

Focalitzant iniciatives en aquests àmbits transversals o principis inspiradors:

 • Innovació
 • Serveis al mòbil, proactius i personalitzats
 • Normativa i protecció de dades
 • Usabilitat i accessibilitat
 • Gestió del canvi
 • Talent digital
 • Co-creació (amb ciutadania, empreses, tercer sector)
 • Importància de les dades

Organitzadors:

http://governdigital.cat/2019/wp-content/uploads/sites/12/2017/11/logoAOC-1-160x160.png
http://governdigital.cat/2019/wp-content/uploads/sites/12/2019/03/logoGencat05-1-160x160.jpg
http://governdigital.cat/2019/wp-content/uploads/sites/12/2017/11/logoLocalret-160x160.png
CA ES EN