BARCELONA

1 dia / 5 eixos
Agafa l’onada del canvi

22 de març de 2018 – Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
TRANSFORMACIÓ DIGITAL

Programa


Aquesta edició del Congrés focalitzada en l’àmbit local, pretén posar èmfasi en totes aquells projectes i iniciatives d’aquest àmbit que persegueixin una transformació digital de les dinàmiques, processos i formes de treball, amb l’objectiu de donar resposta als reptes més recents derivats de la veritable revolució social, econòmica i cultural que suposa la societat digital a les administracions públiques.

En aquest sentit, el programa se centrarà en aquests eixos:

 • Generació d’estalvis, simplificació i riquesa
 • Innovació en nous serveis públics disruptius
 • Disseny de serveis centrats en el ciutadà
 • Avaluació de l’impacte a la societat
 • Generació de confiança i transparència

FORMAT PER DIVERSOS ENS

Comité de programa


Totes les propostes rebudes al Call for papers seran avaluades per un comitè d’experts format per membres de diferents Institucions catalanes vinculades a l’àmbit local que constitueixen el Comitè de Programa del Congrés:

 • Ajuntament de Barcelona
 • Associació Catalana de Municipis
 • Col·legis de secretaris, interventors i tresorers d’administració local de Catalunya
 • Consorci AOC
 • Consorci LOCALRET
 • Diputació de Barcelona
 • Diputació de Girona
 • Diputació de Lleida
 • Diputació de Tarragona
 • Federació de Municipis de Catalunya

Organitza

http://governdigital.cat/2018local/wp-content/uploads/sites/9/2017/11/logoAOC-1-160x160.png
http://governdigital.cat/2018local/wp-content/uploads/sites/9/2017/11/logoLocalret-160x160.png

Col·labora

http://governdigital.cat/2018local/wp-content/uploads/sites/9/2017/12/logoDIBA-3-160x160.jpg
http://governdigital.cat/2018local/wp-content/uploads/sites/9/2017/11/logoCCCB-1-160x160.png
http://governdigital.cat/2018local/wp-content/uploads/sites/9/2017/12/logoCSITAL-160x160.jpg
http://governdigital.cat/2018local/wp-content/uploads/sites/9/2017/12/logoEAPC01-160x160.jpg