BARCELONA

2 dies / 5 eixos
Agafa l’onada del canvi

21 i 22 de març de 2018 – Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
EDICIÓ LOCAL

Congrés de #GovernDigital

Agafa l’onada del canvi

El Congrés de Govern Digital és el fòrum de debat de referència a Catalunya en l’àmbit de l’administració digital, enfront d’altres jornades, cicles de conferències o congressos de menor envergadura i d’un impacte més difús. Aquesta edició en concret, focalitzada en l’àmbit local, pretén posar èmfasi en totes aquells projectes i iniciatives de l’àmbit local que persegueixen una transformació digital de les dinàmiques, processos i formes de treball dels ens més propers a la ciutadania, amb l’objectiu de donar resposta als nous reptes que ens toquen afrontar derivats de la veritable revolució social, econòmica i cultural que suposa la societat digital.


OBJECTIUS

Què us oferim?

  • Crear un espai de trobada i d’intercanvi de coneixement d’experiències d’àmbit local centrades en assolir una governança oberta i eficient que doni resposta a les necessitats de la ciutadania i les empreses
  • Posar en valor el lideratge i treball de les administracions locals per assolir una veritable societat oberta i innovadora
  • Posar en comú experiències de col·laboració interadministrativa que fomentin els principis de transparència, participació i rendiment de comptes
  • Establir canals de comunicació, transferència de coneixement i col·laboració permanents i fluids

PÚBLIC OBJECTIU

A qui va dirigit el Congrés

El Congrés de Govern Digital va especialment dirigit a alts càrrecs i tècnics de les àrees i de serveis de l’àmbit local involucrats en la transformació i modernització de les seves institucions, així com d’experts públics i/o privats en el marc de la transformació digital de les organitzacions.


EIXOS

Un programa centrat en 5 idees principals

  • Generació d’estalvis, simplificació i riquesa
  • Innovació en nous serveis públics disruptius
  • Disseny de serveis centrats en el ciutadà
  • Avaluació de l’impacte a la societat
  • Generació de confiança i transparència

Organitzadors:

http://governdigital.cat/2018local/wp-content/uploads/sites/9/2017/11/logoAOC-1-160x160.png
http://governdigital.cat/2018local/wp-content/uploads/sites/9/2017/11/logoLocalret-160x160.png

Col·laboradors:

http://governdigital.cat/2018local/wp-content/uploads/sites/9/2017/11/logoCCCB-1-160x160.png
http://governdigital.cat/2018local/wp-content/uploads/sites/9/2017/12/logoDIBA-3-160x160.jpg

Amb el suport de:

http://governdigital.cat/2018local/wp-content/uploads/sites/9/2017/12/logoCSITAL-160x160.jpg
http://governdigital.cat/2018local/wp-content/uploads/sites/9/2017/12/logoEAPC01-160x160.jpg
CA ES EN