BARCELONA

1 dia / 5 eixos
Agafa l’onada del canvi

22 de març de 2018 – Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
2015 i 2017

Edicions anteriors

http://governdigital.cat/2018local/wp-content/uploads/sites/9/2017/11/cgd2015-1.jpg
Edició 2015

Impulsant la transformació

Edició 2015

Impulsant la transformació

http://governdigital.cat/2018local/wp-content/uploads/sites/9/2017/11/cgd2017-1.jpg
Edició 2017

El repte de la societat digital i la transformació de les AAPP

Edició 2017

El repte de la societat digital i la transformació de les AAPP


Organitza

http://governdigital.cat/2018local/wp-content/uploads/sites/9/2017/11/logoAOC-1-160x160.png
http://governdigital.cat/2018local/wp-content/uploads/sites/9/2017/11/logoLocalret-160x160.png

Col·labora

http://governdigital.cat/2018local/wp-content/uploads/sites/9/2017/12/logoDIBA-3-160x160.jpg
http://governdigital.cat/2018local/wp-content/uploads/sites/9/2017/11/logoCCCB-1-160x160.png
http://governdigital.cat/2018local/wp-content/uploads/sites/9/2017/12/logoCSITAL-160x160.jpg
http://governdigital.cat/2018local/wp-content/uploads/sites/9/2017/12/logoEAPC01-160x160.jpg