BARCELONA

2 dies / 5 eixos
Agafa l’onada del canvi

21 i 22 de març de 2018 – Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
El congrés imprescindible si ets treballador públic del món local

Congrés de #GovernDigital Local

El Congrés de Govern Digital és el fòrum de debat de referència a Catalunya en l’àmbit de l’administració digital, enfront d’altres jornades, cicles de conferències o congressos de menor envergadura i d’un impacte més difús. Aquesta edició en concret, focalitzada en l’àmbit local, pretén posar èmfasi en totes aquells projectes i iniciatives de l’àmbit local que persegueixen una transformació digital de les dinàmiques, processos i formes de treball dels ens més propers a la ciutadania, amb l’objectiu de donar resposta als nous reptes que ens toquen afrontar derivats de la veritable revolució social, econòmica i cultural que suposa la societat digital. Per tant desitgem que el congrés us serveixi per:


Compartir

Crear un espai de trobada i d’intercanvi d’experiències i transferència de coneixement d’àmbit local centrades en assolir una governança oberta i eficient que doni resposta a les necessitats de la ciutadania i les empreses.Liderar

Posar en valor el lideratge i treball de les administracions locals per assolir una veritable societat oberta i innovadora.Col·laborar

Posar en comú experiències de col·laboració interadministrativa que fomentin els principis de transparència, participació i rendiment de comptes. Tot establint una col·laboració permanent i fluida.


Programa

Aquesta edició del Congrés focalitzada en l’àmbit local, pretén posar èmfasi en totes aquells projectes i iniciatives d’aquest àmbit que persegueixin una transformació digital de les dinàmiques, processos i formes de treball, amb l’objectiu de donar resposta als reptes més recents derivats de la veritable revolució social, econòmica i cultural que suposa la societat digital a les administracions públiques.

CONSULTA EL PROGRAMA
EDICIÓ ANTERIOR

CGD 2017

Congrés de Govern Digital 2017, “El repte de la societat digital i la transformació de les AAPP”

Vols ser patrocinador?

Tindràs accés a més de 1.000 assistents, dels quals un 65% són càrrecs electes, directius i/o responsables

M’AGRADARIA SER PATROCINADOR

Organitzadors:

http://governdigital.cat/2018local/wp-content/uploads/sites/9/2017/11/logoAOC-1-160x160.png
http://governdigital.cat/2018local/wp-content/uploads/sites/9/2017/11/logoLocalret-160x160.png

Col·laboradors:

http://governdigital.cat/2018local/wp-content/uploads/sites/9/2017/11/logoCCCB-1-160x160.png
http://governdigital.cat/2018local/wp-content/uploads/sites/9/2017/12/logoDIBA-3-160x160.jpg

Amb el suport de:

http://governdigital.cat/2018local/wp-content/uploads/sites/9/2017/12/logoCSITAL-160x160.jpg
http://governdigital.cat/2018local/wp-content/uploads/sites/9/2017/12/logoEAPC01-160x160.jpg