Patrocinadors

Col·laborar en el patrocini del Congrés de Govern Digital, en la seva edició local, aporta a les empreses els següents beneficis:

  • Vincular la imatge de l’empresa amb els objectius del Congrés: Els patrocinadors es converteixen en part i motor del canvi de paradigma a l’administració, vinculant la seva imatge a la idea de transformació digital de les administracions.
  • Augmentar la visibilitat com a empresa: La participació en el nostre esdeveniment permet promoure la imatge de l’empresa i el seu valor entre les administracions i enfortir el seu valor de marca.
  • Presentar nous productes: Col·laborar en el nostre Congrés permet a les empreses donar a conèixer entre els seus clients o possibles nous usuaris aquells productes o serveis que es desitgen promoure, a través de les sessions o bé, a través de l’àrea d’exposició.
  • Networking amb el públic ideal: Participar en el nostre esdeveniment permet relacionar-se, conèixer i donar-se a conèixer entre aquells perfils i persones que prenen les decisions en les administracions públiques o bé actuen de prescriptors.
  • Col·laboracions amb altres empreses: la participació en el Congrés permet conèixer altres empreses del sector i generar sinergies i possibles col·laboracions entre elles.
  • Ampliar el mercat: les administracions locals de Catalunya no són només els ajuntaments, sinó que estan formades per més de 2.200 ens. La presència al Congrés permet ampliar la visibilitat a aquestes altres tipologies d’ens susceptibles de ser usuaris dels vostres serveis.

Si esteu interessats en col·laborar en el patrocini del Congrés, podeu posar-vos en contacte amb: secretaria@governdigital.cat

Dossier de patrocini (properament)