EL CONGRÉS

El Congrés de Govern Digital és el fòrum de debat de referència a Catalunya en l’àmbit de l’administració digital, enfront d’altres jornades, cicles de conferències o congressos de menor envergadura i d’un impacte més difús. Aquesta edició en concret, focalitzada en l’àmbit local, pretén posar èmfasi en totes aquells projectes i iniciatives de l’àmbit local que persegueixen una transformació digital de les dinàmiques, processos i formes de treball dels ens més propers a la ciutadania, amb l’objectiu de donar resposta als nous reptes que ens toquen afrontar derivats de la veritable revolució social, econòmica i cultural que suposa la societat digital.

Objectius

  • Crear un espai de trobada i d’intercanvi de coneixement d’experiències d’àmbit local centrades en assolir una governança oberta i eficient que doni resposta a les necessitats de la ciutadania i les empreses
  • Posar en valor el lideratge i treball de les administracions locals per assolir una veritable societat oberta i innovadora
  • Posar en comú experiències de col·laboració interadministrativa que fomentin els principis de transparència, participació i rendiment de comptes
  • Establir canals de comunicació, transferència de coneixement i col·laboració permanents i fluids

Públic objectiu

El Congrés de Govern Digital va especialment dirigit a alts càrrecs i tècnics de les àrees i de serveis de l’àmbit local involucrats en la transformació i modernització de les seves institucions, així com d’experts públics i/o privats en el marc de la transformació digital de les organitzacions.