Òrgans col·legiats: gestió electrònica de les convocatòries, reunions i actes


Exposició del producte web de gestió de reunions pels organismes col·legiats, desenvolupament per a les Universitats Valencianes. Alta de reunions, notificació als assistents, confirmació d’assistència, ordre del dia, generació d’actes, signatura electrònica, arxivat i publicació.

Administració digital
Lloc: Sala Raval Data: 26 de gener de 2017 Temps: 12:30 - 13:00 Nicolás Manero José Pascual Gumbau