Estratègies d’identitat i d’identificació electrònica en el marc d’una societat digital

El nou marc jurídic del reglament europeu eIDAS i les Lleis 39 i 40 ofereixen oportunitats per a impulsar serveis d’identificació digital, la signatura electrònica i els serveis de confiança més usables alhora que segurs.

Administració digital
Lloc: Sala Teatre Data: 26 de gener de 2017 Temps: 13:30 - 14:30 Núria Vives Miquel Estapé Josep Monterde David Ferrer Xavier Uriós Xavier Urios