Cafè – Networking

Lloc: Auditori Data: 21 de gener de 2015 Temps: 10:30 - 11:00