Contacte

Secretaria tècnica i gestió de patrocinis:

cgd@int-meetings.com

Contacte institucional:

info@governdigital.cat