Certificat assistència

(PRORROGAT – El termini per sol·licitar el certificat d’assistència expedit per l’EAPC finalitzarà el 24 de febrer de 2017)

Enguany l’Escola d’Administració Pública de Catalunya col·labora amb el Congrés de Govern Digital i s’encarregarà de generar els certificats acreditatius dels treballadors públics que hi assisteixin.

El certificat d’assistència es lliurarà únicament a les persones que el sol·licitin i que hagin assistit els dos dies del Congrés.

Per acreditar aquesta assistència és requisit imprescindible utilitzar una de les dues opcions següents:

Opció 1

  • Descarregar-se l’APP del Congrés
  • Registrar-se a l’APP amb el vostre nom: es pot fer utilitzant LinkedIn o bé amb el correu-e utilitzat per registrar-se al Congrés
  • Connectar-se a la WiFi del Congrés (WIFI_CCCB)

Opció 2

  • Passar per la zona d’acreditacions al vestíbul principal del CCCB els 2 dies. El primer dia s’ha de passar després de les 11 hores
  • A la zona d’Acreditacions, s’ha de demanar que es vol deixar constància de la presència en el Congrés

D’aquells que sol·licitin el certificat d’assistència, es comprovarà que hagin assistit els dos dies al Congrés, validant que hagin optat per una d’aquestes dues opcions.

Vull sol·licitar el certificat EAPC