II CONGRÉS DE GOVERN DIGITAL

El Repte de la Societat Digital i la transformació de les AAPP

QUAN
ON

Materials de la II edició del Congrés de Govern Digital

Fotografies de totes les sessions
Vídeos de totes les ponències al canal YouTube del Congrés de Govern Digital
(Properament) - Presentacions de totes les sessions