El Congrés

El CONGRÉS DE GOVERN DIGITAL és un espai de trobada i d’intercanvi de coneixement, amb experiències i debat sobre les infraestructures que han de permetre una bona governança i una gestió pública eficient, estructurant una administració oberta i innovadora que doni resposta real a les demandes i expectatives de la societat. 

El Congrés de Govern Digital serà la principal trobada dels màxims responsables de les diferents administracions públiques de Catalunya, les principals empreses del sector i diversos experts relacionats amb la matèria.

Un fòrum d’intercanvi d’experiències i solucions per aconseguir una administració més propera al ciutadà, més àgil, eficient i innovadora, una nova administració que respongui als nous reptes.

Les jornades estan organitzades per la Generalitat de Catalunya i el Consorci AOC amb la implicació de diferents organismes i direccions de la pròpia Generalitat de Catalunya, com de l’AOC, i col.laboració d’altres administracions.

OBJETIUS

  • Crear un espai de trobada i d‘intercanvi de coneixement, amb experiències i debat sobre les infraestructures que han de permetre una bona governança i una gestió pública eficient, estructurant una administració oberta i innovadora que doni resposta real a les demandes i expectatives de la societat.
  • Posar en valor el paper de la Generalitat de Catalunya i de l’AOC en la nova administració.
  • Posar en comú les experiències en marxa, els projectes en procés de llançament, les tecnologies aplicables, les oportunitats de col·laboració.
  • Establir canals permanents de comunicació i de transferència d’experiències i tecnologies entre els responsables públics.
  • Divulgar els continguts a través de la xarxa en vídeos editats de totes les sessions realitzades.

ORGANITZA

GeneralitatCatalunya

 

espai

aoc2

 

S’ha constituït un Comitè de programa que tindrà la missió de:

  • Determinar els continguts i l’estructura de les ponències i taules rodones que han de tenir lloc a les Jornades, tant a la sala Auditori com a la sala de Comunicacions.
  • Seleccionar les ponències que es presentaran a la sala de Comunicacions presentades per diferents administracions públiques .
  • Decidir en el seu cas les candidatures seleccionades per als premis del Congrés.


Participen en el Comitè:

Ajuntament de Barcelona

Aj. Sant Feliu de Llobregat

 

 

CSITAL

 

Coordinació i gestió:

Club de Innovación